Verlof en verzuim

Let op! Toetsen hebben altijd voorrang boven andere afspraken.

VOOR WIE?WAT IS ER AAN DE HAND?WAT TE DOEN?
ALLE LEERLINGENZiekteMelden via de app, telefonisch of via de receptie bij de start van de dag
Medische afspraakMelden via de receptie
Andere afspraakVia het daarvoor bestemde formulier

VOOR WIE?WAT IS ER AAN DE HAND?WAT TE DOEN?
BOVENBOUW-LEERLINGEN tijdens schooltoetsenZiekteTelefonisch via de receptie een half uur voorafgaand aan de toets:
18- door ouders
18+ door leerlingen zelf
Andere afspraakVia het daarvoor bestemde formulier, minstens 1 week voor aanvang van de toets

Ziekmelden

Wanneer een leerling (1 of 2 dagen) ziek is, dan meldt één van de ouders/verzorgers dit bij voorkeur vóór 8:00 uur via de module “Afwezigheid” in de Magister App. In de app kunnen ouders hun kind ziekmelden voor 1 dag (huidige dag) of 2 dagen (vandaag en morgen). Daarbij is het mogelijk een opmerking te plaatsen. Deze kan van belang zijn voor de afhandeling van de ziekmelding.

Ziekmelden in de app is niet mogelijk op zaterdag en een melding op zondag geldt alleen voor de maandag erop. Ziekmelden op vrijdag geldt alleen voor de vrijdag. De afwezigheid is direct zichtbaar in Magister. Wanneer een leerling langer dan één of twee dag(en) ziek is, verzoeken wij u de ziekmelding te herhalen. Klik hier voor een korte handleiding over het gebruik van de app.

Voor langdurige ziekmeldingen is het gebruik van de app geen geschikte optie. Ook voor het melden van tandartsbezoeken, sterfgevallen, thuis werken etc. is de app niet bedoeld. Deze meldingen kunt u doorgeven via het algemene telefoonnummer: (0543) 55 15 15. Het telefonisch doorgeven van ziekmeldingen blijft mogelijk. De receptie is vanaf 07:30 uur bereikbaar.

Wanneer een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij voorkeur bij de mentor en/of de afdelingsleider. Vervolgens meldt hij/zij zich bij de receptie. Hier wordt eerst telefonisch contact opgenomen met een van de ouders. Tevens worden er met de leerling afspraken gemaakt om zich bij thuiskomst telefonisch bij de receptie te melden.

Wanneer een leerling een toets heeft op een dag dat hij of zij ziek is dan dient de ziekmelding, voorafgaand aan deze toets, bij de school geregistreerd te zijn.

Als een leerling een voorlichtingsactiviteit van een vervolgopleiding wil bezoeken en daarvoor één of meerdere lessen moet verzuimen dan dient hij ten minste één week van tevoren toestemming te vragen aan de decaan van de afdeling van de leerling.

In alle andere gevallen dient (minstens één week tevoren) via de website toestemming aan de afdelingsleider te worden gevraagd.

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, scannen hun pasje bij de receptie en nemen een te laat briefje mee. Ze krijgen alleen toegang tot de les met het daar verkregen briefje. Bij herhaling van te laat komen treedt de absentie- en te-laat-komregeling in werking.

Opvang leerlingen bij lesuitval

Het streven is om lesuitval in klas 1 en 2 te beperken. Indien mogelijk worden lessen opgevangen. Voor de andere leerjaren betekent lesuitval een tussenuur.

Verlof

Onder bepaalde omstandigheden kan een leerling schoolverlof krijgen, buiten de vakantiedagen. De mogelijkheden hiervoor zijn vanwege de leerplichtwet beperkt. Meer informatie hierover kunt u lezen in de “regeling schoolverlof”.

Het formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties dient op tijd en volledig ingevuld ingestuurd te worden via dit online formulier.

Voor het aanvragen van schoolverlof gelden bij ons op school de volgende regels:

  • Een aanvraag voor verlof wordt schriftelijk gedaan op het daartoe bestemde formulier
  • Voor verlof van meer dan tien dagen zal, naast de afdelingsleider, ook de leerplichtambtenaar toestemming moeten geven;
  • Ongeoorloofd verzuim moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.

Download Regeling schoolverlof

Download Absentie- en te-laat-kom-regeling

Ga naar het Formulier verlofaanvraag