Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor corona

Groepsgrootte onder Coronaregime

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/11/groepsgrootte-onder-coronaregime/

Op 3 november zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht geworden. Zo zijn in de openbare ruimte, buiten de muren van onze school, groepen van meer dan 2 personen niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor onze leerlingen.        We hebben inmiddels van de Winterswijkse handhaving, Boa’s en politie, begrepen dat er streng wordt opgetreden. Bezoekjes aan de …

Corona beslisboom

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/09/corona-beslisboom/

Bij welke klachten moet je nu thuisblijven en wanneer niet? Wanneer moet je contact opnemen met de GGD? Het blijft lastig. De verschillende protocollen spreken elkaar ook enigszins tegen. Wij houden ons aan de richtlijnen van de VO-raad. Op basis daarvan is een beslisboom opgesteld. Wil je weten wanneer je thuis moet blijven, doorloop dan …

Leraar zijn ten tijde van Corona

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/04/leraar-zijn-ten-tijde-van-corona/

Twee weken na de plotselinge sluiting van de school maak ik een eerste balans op. Hoe is het om leraar te zijn, zonder leerlingen in je klas?     Mijn laptop en telefoon zijn nu mijn belangrijkste hulpmiddel in het bereiken van mijn leerlingen. Samen met de sectie hebben we in de eerste dagen dat de school …

Corona-updates

https://gerritkomrijcollege.nl/corona-updates/

Hier leest u wat u moet weten over onderwijs ten tijde van COVID-19. Advies zelftest vervallen ~ maandag 21 maart 2022~ Op dinsdag 15 maart zijn een aantal maatregelen rondom corona versoepeld. Zo is het advies voor leerlingen en medewerkers van scholen om twee keer in de week een zelftest te doen vervallen; testen zonder …

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/nationaal-programma-onderwijs-npo/

Inzet tweede jaar NPO-gelden Update: 7 juli 2022 Op basis van evaluatie van de ingezette interventies in het vorige schooljaar en op basis van nieuwe resultaten uit onderzoeken, uitvragen onder de vakdocenten en tips van leerlingen en ouders heeft de Kerngroep NPO (Nationaal Programma Onderwijs) het programma voor schooljaar 2022-2023 grotendeels vastgesteld. Mogelijk volgen aanvullende …

Nationaal Cohortonderzoek Leergroei (pilot)

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/onderwijsinspectie/nationaal-cohortonderzoek-leergroei-pilot/

Wat houdt de pilot in? Het NCO maakt een rapportage over de leergroei van onze leerlingen. In deze rapportage wordt de leergroei van de leerlingen vergeleken met het landelijk gemiddelde en met scholen die op het Gerrit Komrij College lijken (voorspelde referentiewaarde). Verder bekijkt het NCO hoe de leergroei invloed heeft op de latere loopbaan. …

Omwisselactie entreekaarten

https://gerritkomrijcollege.nl/2022/02/omwisselactie-entreekaarten/

In februari 2020 zijn er kaarten verkocht en vrijkaarten weggegeven voor de toneelvoorstelling “Je krijgt wat je verdient”. Door de coronapandemie heeft deze voorstelling nooit plaatsgevonden en deze is inmiddels vervangen door het komische stuk “De Super Super” geschreven door Henk Roede.  De huidige leerlingen van de GKC-Toneelgroep gaan dit stuk op 22 en 23 …

Met een zelfkritische blik

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/06/met-een-zelfkritische-blik/

Daphne, Emma, Igna, Benaja en Job mogen opgelucht en tevreden hun certificaten van “track in leren” thuis laten zien. De Radboud Universiteit heeft met haar handtekening ook de kwaliteit van het gevolgde en afgeronde programma onderschreven.     Deze leerlingen volgden gedurende dit bijzondere coronajaar (eigenlijk bijna twee jaar lang) online maandelijkse colleges en hebben hun meesterproeve …

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/05/nationaal-programma-onderwijs-npo/

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Dat vraagt veel van ons als school.    Het kabinet heeft op 17 februari jongstleden het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs van in totaal 8,5 miljard euro aangekondigd om hierbij te helpen. Aan scholen wordt gevraagd om een probleem- en …

Vraag het de (oud-)leerling

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/01/vraag-het-de-oud-leerling/

Een team van oud-leerlingen van het Gerrit Komrij College helpt per 1 februari 2021 leerlingen op een laagdrempelige manier door de moeilijke coronatijd. De oud-leerlingen hebben een brede kennisgraad op diverse niveaus en vakken. Via Teams kunnen leerlingen de oud-leerlingen allerlei vragen stellen. Dit kunnen vragen zijn die in de reguliere les niet gesteld konden …

Onderwerpen