Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor aanmelden

Aanmelden

https://gerritkomrijcollege.nl/kom-r-bij/aanmelden/

Heb je je keuze al gemaakt en wil je je aanmelden? Leuk dat je voor het Gerrit Komrij hebt gekozen, onze dank hiervoor! Vul samen met je ouder(s)/verzorger(s) het aanmeldingsformulier in: Aanmelden klas 2 en hoger Wanneer je je aan wilt melden voor een ander leerjaar dan leerjaar 1 vragen wij je telefonisch contact met …

Onderwijs

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/

Om zoveel mogelijk jonge mensen op de goede plaats te krijgen, heeft het Gerrit Komrij College gekozen voor een breed scala aan opleidingen. Wij hebben gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo-bl/kl en lwoo in huis. Voor iedere leerling het onderwijs dat bij hem of haar past. Om de talenten van elke leerling zo goed mogelijk tot …

3D-printer bouwen

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/01/3d-printer-bouwen-2/

Het doel van de cursus is te leren hoe 3D-printers werken, en kennis te laten maken met deze techniek. Kijken of er een passie is te ontdekken voor techniek. Dat de printer na het met goed gevolg afleggen van het examen eigendom van de cursist wordt, moet gezien worden als de kers op de taart. …

Apollo, voor hoog- en meerbegaafden

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/apollo-voor-hoog-en-meerbegaafden/

Apollo is opgezet voor hoog- en meerbegaafde leerlingen op het Gerrit Komrij College. Binnen Apollo brengen we leerlingen bij elkaar, proberen we extra uitdaging te bieden, werken we waar mogelijk op maat en bieden we indien nodig extra begeleiding aan. Opzet van het programma Het programma binnen Apollo bestaat uit twee componenten: een individueel en …

Zorgteam

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/zorgteam/

Als een leerling extra zorg nodig heeft, kan de mentor van de leerling dat aanvragen. De leerling en/of ouders overleggen met de mentor wat er speelt. Als de mentor inschat dat de hulpvraag de mentortaak te boven gaat, kan hij met toestemming van de ouders de leerling voor extra zorg aanmelden. De zorgcoördinator bespreekt de …

LWOO-toetsen

https://gerritkomrijcollege.nl/kom-r-bij/brugklas/lwoo-toetsen/

Als het leren wat meer moeite kost, kan een leerling in aanmerking te komen voor Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Om te kijken of een leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor leerwegondersteuning is aanvullend onderzoek nodig. Aanmelden van een leerling voor dit onderzoek verloopt via de basisschool. Het samenwerkingsverband Slinge-Berkel voert voor het Gerrit Komrij College deze …

Ouderraad

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/ouderraad/

Betrokkenheid van ouders bij het tot stand brengen van een goede leer- en leefomgeving voor hun kinderen is van groot belang. Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk omdat zij onze leerlingen het best kennen. Ook kunnen de meningen van ouders ons helpen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te …