Apollo

Apollo is opgezet voor hoog- en meerbegaafde leerlingen op het Gerrit Komrij College. Binnen Apollo brengen we leerlingen bij elkaar, proberen we extra uitdaging te bieden, werken we waar mogelijk op maat en bieden we indien nodig extra begeleiding aan.

Opzet van het programma

Het programma binnen Apollo bestaat uit twee componenten: een individueel en een gemeenschappelijk gedeelte. Als je meedoet aan Apollo, doe je in principe mee aan beide componenten. Op deze manier ben je bezig met je eigen ontwikkeling en leerwerk en creëren we daarnaast een gezellige groep van leerlingen die op dezelfde manier denken als jij en die tegen dezelfde dingen aanlopen.

Individueel

De knipkaart

Stel je voor: je zit in de les en je docent behandelt voor de derde keer dezelfde stof. Je kunt bijna niet geloven dat het wéér hierover gaat. Je verbazing wordt nog groter als blijkt dat er nog steeds leerlingen zijn die het niet snappen. Wat je al vreesde, gebeurt: de docent legt het voor de zoveelste keer uit. Je voelt jezelf langzaam wegzakken in een mooie dagdroom. Naar de uitleg luister je niet meer, want je weet dit allemaal allang.

Herkenbaar?

Een hoogbegaafde leerling heeft veel minder dan andere leerlingen behoefte aan uitleg en herhaling. Helaas is het onderwijssysteem ingericht op de gemiddelde leerling, waardoor je vaak ellenlang bezig kunt zijn met iets wat jij al heel snel in de vingers hebt. We kunnen de lessen niet veranderen, maar wat we wel kunnen doen is jou uit die lessen halen. Op deze manier kunnen we je meer ruimte bieden om je eigen pad te volgen en extra uitdaging te vinden.

Hoe werkt dit dan?

Je krijgt een knipkaart, waarmee je maximaal tien lessen per week uit je rooster kunt ‘knippen’. Je mag zelf kiezen welke lessen dat zijn. We geven je de ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig aan het werk te gaan in TOP580. Zo kun je ongestoord en in je eigen tempo verder werken of aan de slag gaan met je eigen interesses. In TOP580 is er altijd iemand aanwezig die toezicht houdt en die je op kan vangen als je ergens tegenaan loopt.

Wat mag ik dan in die tijd precies doen?

Dit kan van alles zijn: maar net wat jij wilt! Je kunt alvast vooruitwerken met je schoolwerk, maar je kunt je tijd ook vullen met andere zaken. Denk bijvoorbeeld aan een vervroegd profielwerkstuk maken, vakken of masterclasses aan de universiteit volgen, Chinees leren, een boek schrijven, een toneelstuk op poten zetten… Er zijn oneindig veel mogelijkheden!

Heb ik nog met iemand contact over wat ik aan het doen ben?

Jazeker! Gemiddeld één keer in de drie weken heb je een kort gesprek met je begeleider om te bekijken hoe de zaken ervoor staan. Dit gesprek is niet bedoeld om je te controleren, maar wel om te horen hoe het met je gaat en of er dingen zijn waar je hulp bij nodig hebt om verder te kunnen.

Gemeenschappelijk

Naast je knipkaart doe je in de onderbouw mee aan een gemeenschappelijk deel dat bestaat uit modules. In deze modules maak je kennis met verschillende onderwerpen die verder reiken dan het schoolwerk dat je normaal gesproken doet. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality, geneesmiddelenonderzoek, strafrecht, filosofie, Russisch, toneel of programmeren… Iedere module bevat waar mogelijk een excursie, om te bekijken hoe iets in de praktijk in zijn werk gaat én een tweetal uren per week waarin de hele Apollogroep tegelijk met het onderwerp aan de slag gaat. Op deze manier leer je elkaar goed kennen. Aan het eind van iedere module krijg je een certificaat voor in je eigen portfolio, dat je zeer goed kunt gebruiken bij je aanmelding voor een studie later!

Aanmelding en criteria

Wanneer jij, je ouders of een docent het idee heeft dat Apollo iets voor jou zou kunnen zijn, moet er contact worden gezocht met de mentor. Deze kan jou aanmelden voor een intake. Er vinden vervolgens gesprekken plaats met jou en je ouders en er wordt informatie ingewonnen binnen de school en bij je basisschool. Op basis van al deze dingen samen bekijken we of deelname aan Apollo iets voor jou zou kunnen zijn.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je contact opnemen met:

Ginny Roeloffzen

apollo@gerritkomrijcollege.nl