Ontdek de industrie

Het Gerrit Komrij College is een lerende organisatie, niet alleen voor onze leerlingen, maar zeker ook voor ons personeel. We proberen jaarlijks interessante en uitdagende studiedagen aan te bieden waar ieder op maat het zijne kan leren.

Kort geleden ging ons voltallige personeel op bezoek bij onze buren op het industrieterrein. We gingen ‘buurt maken’ om te zien hoeveel betekenis het Winterswijkse bedrijfsleven heeft voor de Achterhoekse economie en kan hebben voor onze leerlingen. De bedrijven die aangesloten zijn bij de OWIN, de Winterswijkse ondernemersvereniging,  ontvingen ons.

Uiteindelijk willen we dat onze leerlingen na hun vervolgopleiding ook een volwaardige keuze kunnen maken voor werken en wonen in de Achterhoek, waar ruimte kansen kan bieden. Het Gerrit Komrij College staat midden in de Winterswijkse samenleving en met de komende krimp in ons achterhoofd behoort het naar mijn idee ook tot onze taak aandacht te besteden aan de toekomst van de regio en dus ook aan de toekomst van onze kinderen.

Tijdens onze Meet & Greet kregen we niet alleen de gelegenheid achter de deuren en poorten van het bedrijfsleven te kijken en ons te verbazen over wat er allemaal in het Winterswijkse bedrijfsleven aan ondernemerszin is. Vooral ook gaf het ons een inkijkje in de mogelijkheden voor werkplekken voor onze leerlingen en over de daarvoor benodigde vaardigheden waarover de jongeren dienen te beschikken om aan de slag te kunnen. In flitsbezoekjes van een uur presenteerden de bedrijven zich en konden we vragen stellen. Zo hoorden we wat het bedrijfsleven verwacht welke skills we leerlingen aanleren en kunnen we dat als transparant over ons onderwijsprogramma leggen om zo de verschillen te duiden.

Ik kijk terug op een inspirerende dag met mooie doorkijkjes in het Winterswijkse bedrijfsleven.

Sjef Lommen

rector