Schooljaar 2018-2019

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat we afscheid hebben genomen van het schooljaar 2017-2018. Na een mooie zomervakantie starten we weer met een nieuw schooljaar. Een jaar waarin we ons als school dienen te buigen over oplossingen die ervoor  zorgen dat we ook in de toekomst kwalitatief goed, aantrekkelijk en een zo volledig mogelijk aanbod van onderwijs kunnen realiseren.

De eerste tekenen van de krimp zijn ook zichtbaar op het Gerrit Komrij College. Hoewel we het komende schooljaar nog iets meer leerlingen hebben, is het aantal brugklassen met een klas minder toch een eerste teken van krimp. Zij-instroom, leerlingen die in het 3e leerjaar bij ons instromen en leerlingen die doorstromen van mavo-4 naar havo-4 en van havo-5 naar vwo-5, maakt dat we nog iets groeien.

Uit gesprekken met personeel, ouders en leerlingen is naar voren gekomen dat we als school maatwerk voor de leerlingen dienen te bieden. Veel aandacht zal de begeleiding van onze leerlingen krijgen: het idee van een mentor/coach zal verder uitgewerkt worden. Bij het realiseren van dit maatwerk gaan we uit van een innovatieve werkwijze, waarbij het gebruik van ICT als middel zeker meegenomen zal worden.

Tevens willen we ons als school in het bijzonder inzetten voor het buitenschools leren. Al vele jaren lopen onze leerlingen beroepsgerichte- en maatschappelijke stages. Tijdens het afgelopen schooljaar hebben we met het personeel een aantal bedrijven mogen bezoeken. We zijn ons ervan bewust dat behalve ons personeel ook onze leerlingen veel buitenschools kunnen leren. Met de aanstelling van een tweetal relatiebeheerders hopen we dit onderdeel een extra impuls te geven.

Kortom een aantal speerpunten voor de komende jaren: maatwerk – mentor/coach – innovatief werken, waaronder ICT als middel en buitenschools leren.

We zijn inmiddels het nieuwe schooljaar met veel enthousiasme gestart en kijken uit naar de ontwikkelingen en de resultaten van de genoemde speerpunten. Ik wens ons allen een bijzonder succesvol en uitdagend schooljaar.

Sjef Lommen

Rector