Welkom op het Gerrit Komrij College

 

Open Huis: woensdag 5 februari 2020


4 december 2019

De scholen van Achterhoek VO zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Voor Achterhoek VO betekent goed onderwijs dat er wat te kiezen is: van gymnasium tot praktijkonderwijs, profielen in het vmbo die passen bij de behoeften van leerlingen en de regio, verschillende soorten brugklassen en extra aanbod zoals een technasium, om maar eens wat te noemen. Goed onderwijs betekent ook dat brugklassers zo thuisnabij mogelijk naar een vertrouwde, veilige school kunnen. En natuurlijk is goed onderwijs kwalitatief hoogstaand.

Het goede onderwijs in de Oost-Achterhoek staat voor een uitdaging. In de gemeenten Aalten en Winterswijk zal het aantal leerlingen in de komende jaren dalen met meer dan 30 procent, net als op de meeste plekken in de Achterhoek. Dat heeft gevolgen voor de Achterhoek VO-scholen Gerrit Komrij College, Pronova en Schaersvoorde. Minder leerlingen betekent namelijk minder geld en minder medewerkers. Het goede onderwijs is op de langere termijn alleen te handhaven als de scholen door samenwerking tot goede oplossingen komen.

Op woensdag 4 december gaven Achterhoek VO-bestuurders Henk van der Esch en Maria van Hattum op een bijeenkomst voor alle medewerkers van de drie scholen het startschot om gezamenlijk over het vraagstuk na te denken: hoe moet het onderwijs van de toekomst eruitzien? Hoe zorgen we ervoor dat onze leerlingen ook op de (middel)lange termijn wat te kiezen hebben? Hoe zorgen we ervoor dat onze brugklassers zo thuisnabij mogelijk naar die vertrouwde, veilige school kunnen? Wat doen de scholen los van elkaar en wat kan beter gezamenlijk worden aangeboden? Bij het beantwoorden van de vragen staat het belang van de leerling natuurlijk voorop.

Het bestuur en de scholen zien de uitdaging; antwoorden op de vragen zijn er nog niet. Die kunnen immers niet gegeven worden zonder de belanghebbenden daarbij te betrekken: zij kennen de behoeften van de regio. Daarom worden naast medewerkers ook andere partners betrokken bij het nadenken over hoe een toekomstbestendig onderwijsaanbod eruit kan zien. Het bestuur en de schooldirecties laten zich graag inspireren door leerlingen, ouders, het basisonderwijs en de maatschappelijke omgeving. In de komende maanden worden hiertoe enkele bijeenkomsten georganiseerd.

Nieuwsbrief Oost-Achterhoek


Loterij Gerrit Komrij College Toneelgroep
Interdisciplinair kunstproject ISK
In de knusse sfeer van het Doopsgezinde kerkje vindt op maandag 16 december een interdisciplinaire kunstinstallatie plaats, verzorgd door leerlingen van de internationale schakelklas. Een kille naam voor een warme ontmoeting. Een expositie, waarin beeldende kunst, dans en theater elkaar ontmoeten. Maar tegelijkertijd ook een ontmoeting van leerlingen van de internationale...
Lees meer
CJP Cultuurkaarten
Ook dit schooljaar hebben wij ons, net zoals andere jaren, weer aangemeld voor de CJP cultuurkaart. We verheugen ons u te kunnen mededelen dat de CJP passen binnen zijn en dat we ons best doen om deze nog voor de kerstvakantie uit te delen! Als uw kind gebruik wil maken van...
Lees meer
Sociale veiligheid
De veiligheid van onze leerlingen en collega's binnen en buiten de muren van onze school is een belangrijk streven. Daartoe volgen we in ieder geval de reguliere omgangsvormen, waarbij we elkaar ook op waarden en normen durven aan te spreken. Bedreigend gedrag, onveilige situaties en een daarbij horend gevoel horen niet...
Lees meer
40-minuten rooster op 4 en 9 december
Twee weken geleden hebben we op school met een 40-minuten rooster gewerkt. Tot die keuze zijn we gekomen om extra lesuitval te voorkomen wanneer er studiemiddagen of leerlingbesprekingen voor de gehele school zijn gepland. We hebben ervaren dat dit op zichzelf goed is verlopen. Alleen veroorzaakt de overgang van 50-minuten naar...
Lees meer
Toekomstbestendig voortgezet onderwijs in de Oost-Achterhoek
4 december 2019 De scholen van Achterhoek VO zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Voor Achterhoek VO betekent goed onderwijs dat er wat te kiezen is: van gymnasium tot praktijkonderwijs, profielen in het vmbo die passen bij de behoeften van leerlingen en de regio, verschillende soorten brugklassen en extra aanbod zoals...
Lees meer