Praktisch havo

Onze havo-leerlingen verdienen extra aandacht en een onderwijsaanbod dat bij hen past. Op de havo-afdeling komen leerlingen vanuit verschillende onderwijafdelingen samen: uit mavo-4, vwo-3, havo-3 en ook hebben we te maken met doublanten. We denken dat we de motivatie van deze groep door een divers aanbod kunnen verbeteren. De havo-leerlingen blijken niet goed voor te zijn bereid op het vervolgonderwijs. Het aanbieden van het vak ‘praktijkgerichte havo’ kan hier verandering in brengen. De leerlingen zullen tijdens dit vak veel intensiever bezig zijn met hun eigen vaardigheden, wat een positieve uitstraling naar andere vakken kan geven. Tegelijkertijd wordt met dit nieuwe vak onderscheid gemaakt tussen de leerstromen havo en vwo.
De komende tijd zal het Gerrit Komrij College een pilot gaan opzetten waarbij leerlingen op praktische wijze aan de slag gaan met een maatschappelijk vraagstuk die tot stand komt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en/of een overheidsinstantie. Wat vragen bedrijven en instanties en wat sluit aan bij de interesse van de leerlingen. De praktische havo zal onderdeel zijn van het combinatiecijfer en wordt aangeboden als extra vak. Voor dit vak komen twee lesuren in het rooster van de leerlingen te staan. Het vak wordt in zijn geheel afgesloten in havo 4.