Van Buiten naar Binnen

“De buitenwereld de school binnenhalen” om onze leerlingen te laten zien dat er ook nog een andere werkelijkheid is, die zich voornamelijk afspeelt buiten de muren van de school, die in veel gevallen heel aantrekkelijk is en waar heel veel te leren valt. Willen wij als school onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving, willen we ze écht leren om op eigen benen te staan, dan mag de buitenwereld tijdens de schoolperiode van onze leerlingen niet ontbreken.

Contacten met bedrijven en organisaties

Het Gerrit Komrij College heeft contacten met het bedrijfsleven en brancheorganisaties in het belang van het onderwijs. Dit geldt met name voor het vmbo, omdat alle leerlingen van het vmbo stage lopen in het bedrijfsleven.

De school heeft een convenant gesloten met het regionale bedrijfsleven voor leerling- en docentenstages en de ontwikkeling van het onderwijs. Leerlingen uit het derde en vierde jaar van het vmbo lopen stage bij bedrijven en instellingen. Leerlingen uit het derde jaar van de mavo lopen drie dagen stage bij bedrijven en instellingen.

De stichting Edustrie is een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven en verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Het Gerrit Komrij College maakt hiervan ook deel uit. Het doel van de stichting is om meer leerlingen te interesseren voor een opleiding en loopbaan in de techniek. Bij de stichting zijn ongeveer 300 bedrijven aangesloten.

Via Edustrie profiteren onze vmbo-leerlingen tijdens de lessen van beschikbaar gesteld materiaal en gereedschap. Daarnaast zijn de praktijkdagen en stageplaatsen van groot belang voor het onderwijs.

Overige contacten

Verder hebben we regelmatig overleg met schoolbegeleidingsdiensten, schoolartsen, testinstituten, ‘aanleverende’ basisscholen en de scholen voor vervolgonderwijs. Ook is contact met de Openbare Bibliotheek die in de school is gehuisvest. Alle leerlingen kunnen daar op vertoon van hun schoolpasje gratis boeken lenen.

Het Gerrit Komrij College werkt voor de maatschappelijke stage niet alleen nauw samen met verschillende vrijwilligersorganisaties, maar ook met de gemeente Winterswijk en Christelijk College Schaersvoorde.