Leerlingenstatuut en toetsbeleid

Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Dit biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Als u meer over het leerlingenstatuut wilt lezen, klik dan hier om het document te openen.

Toetsbeleid Gerrit Komrij College

Leerlingen leggen gedurende hun schoolloopbaan jaarlijkse vele proefwerken of toetsen af. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden er beslissingen genomen, vindt de overgang plaats en uiteindelijk diplomering. De kwaliteit, de borging en duidelijke eenduidige afspraken rond toetsen en examens zijn van groot belang: resultaten van toetsen worden gebruikt als argumentatie voor keuzes en beslissingen in de schoolloopbaan van leerlingen. Omdat wij onze leerlingen beoordelen op de leeropbrengsten, en de inspectie ons als school, is de kwaliteit van onze werkwijze bij toetsen van groot belang. Klik hier om het document Toetsbeleid te openen en meer te lezen.