Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor examen

Examenreglement

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/examenreglement/

Elk jaar verschijnt er een nieuwe examenreglement. Hierin zijn alle regelingen opgenomen. De regelgevingen gelden voor het betreffende schooljaar en kunnen jaarlijks enigszins veranderen. Leerlingen die nu nog niet in het jaar zitten waarop ze hun centraal examen afleggen, moeten rekening houden met die veranderingen. De examenregeling is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO en het …

Fotojaarboek

https://gerritkomrijcollege.nl/fotojaarboek/

We kijken terug op een bijzonder examenjaar. Een jaar zonder centraal examen, een jaar dat eindigt met lessen op afstand. Dit wordt een gedenkwaardig jaar waar we allemaal met gemengde gevoelens aan terug zullen denken. Een jaar om niet te vergeten. Daarom ook is het belangrijk dit moment vast te houden om er later nog …

Vloggen voor Engels en Duits

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/03/vloggen-voor-engels-en-duits/

Het zijn rare tijden en alle leerlingen en docenten zitten op eens thuis. Leerlingen moeten opeens heel zelfstandig gaan werken en van docenten wordt enige creatieve en digitale kennis verwacht om de leerlingen effectief aan de thuisstudie te krijgen.   De grootste druk ligt op onze examenleerlingen, willen wij toch dat zij allemaal de kans krijgen …

Corona-updates

https://gerritkomrijcollege.nl/corona-updates/

Het sluiten van de scholen in verband met het coronavirus COVID-19 maakt dat vertrouwde werkwijzes niet meer als vanzelfsprekend zijn. Als school doen we ons uiterste best om ook nu kwalitatief goed onderwijs op afstand te bieden. De verschillende maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Wij vullen de informatie steeds aan naar aanleiding van …

3D-printer bouwen

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/01/3d-printer-bouwen-2/

Het doel van de cursus is te leren hoe 3D-printers werken, en kennis te laten maken met deze techniek. Kijken of er een passie is te ontdekken voor techniek. Dat de printer na het met goed gevolg afleggen van het examen eigendom van de cursist wordt, moet gezien worden als de kers op de taart. …

Internationale diploma’s: DELF

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/internationale-diplomas-delf/

Diplome d’Etudes en Langue Française Het Gerrit Komrij College is een erkend DELF-examencentrum. Binnen het samenwerkingsverband van Delf Scolaire scholen, onder de regie en expertise van de Franse Ambassade, worden leerlingen uit de bovenbouw mavo, havo en vwo begeleid bij het behalen van een Frans diploma, het internationaal erkend diploma DELF. Dit gebeurt op verschillende …

Gymnasium

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/vwo/gymnasium/

Op het Gerrit Komrij College kunnen vwo-leerlingen kiezen voor een gymnasiumopleiding. Leerlingen doen dan eindexamen in minstens één van beide klassieke talen en volgen in de onderbouw drie jaar Latijn waarvan twee jaar naast Latijn ook Grieks. Een leuke, interessante uitdaging, die bij uitstek geschikt is voor leerlingen met een brede interesse, die met enthousiasme …

Leerlingenstatuut en toetsbeleid

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/leerlingenraad/leerlingenstatuut-en-toetsbeleid/

Leerlingenstatuut Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Dit biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Als u meer over het leerlingenstatuut wilt lezen, klik dan hier om het document te openen. Toetsbeleid Gerrit Komrij College Leerlingen leggen gedurende hun schoolloopbaan jaarlijkse vele proefwerken of toetsen …

Leefregels

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/leefregels/

Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om afspraken te maken over wat we van elkaar verwachten. Afspraken kunnen zorgen voor een schoolomgeving waarin iedereen zich prettig voelt en goed kan functioneren. Een aantal wetenswaardigheden en regels willen we hier benoemen. Route naar de school Op twee manieren kun je de school …

Overgangsnormen

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/overgangsnormen/

Rapporten In leerjaar 1, 2, 3 en havo-4, vwo-4 en vwo-5 ontvangen leerlingen drie rapporten: in december het eerste rapport; in maart het tweede en in juli het eindrapport.In vmbo-4, mavo-4, havo-5 en vwo-6 verstrekken we begin februari een tussenstand van het schoolexamen; in april het eindresultaat van het schoolexamen en in juni de eindcijferlijst …