Leer-Werktraject

In schooljaar 2023-2024 is het Gerrit Komrij College gestart met het aanbieden van een Leer-Werktraject voor leerlingen in basis-4 waarvan verwacht wordt dat het behalen van een regulier vmbo-basisdiploma erg moeilijk zal gaan worden.

In samenspraak met leerling en ouders, leerlingencoördinator en onderwijskundig leidinggevende vmbo wordt bekeken of een leerling gebaat is bij het volgen van een lwt-traject en of de leerling hiervoor in aanmerking kan komen.

Wat is een LWT?

 • Leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo met een buitenschools praktijkgedeelte.
 • Rondt de leerling het leer-werk traject voldoende af dan ontvangt hij/zij het diploma vmbo bl met lwt.
 • Dit diploma maakt doorstroom naar een opleiding mbo 2 mogelijk.
 • Elke schoolweek bevat in ieder geval naast binnenschools onderwijs ook een groot gedeelte buitenschoolse praktijk.

Wat voor LWT programma biedt het GKC een LWT leerling:

De leerlingen hebben in leerjaar 3 al de onderstaande vakken gevolgd en afgerond.
Deze hoeven ze dus in het LWT niet meer te volgen:

 • Kunst: hoeft niet voldoende afgerond te zijn.
 • Maatschappijleer: hoeft niet voldoende afgerond te zijn.
 • CSPE in de profieldelen van de beroepsrichting: deze moet met minimaal een 6 afgerond zijn.
 • Buitenschoolse praktijk, stage: dit kan alleen bij een Erkend leerbedrijf SBB. Minimaal 640 uur.
 • Nederlands: de leerlingen krijgen in een kleine groep 2 uur Nederlands van een bevoegd docent Nederlands aangeboden.
 • Rekenen: de leerlingen krijgen 1 uur rekenen van een bevoegd docent rekenen aangeboden in een willekeurige klas. Rekenen is een adaptief programma waar de leerling op eigen niveau mee kan werken.
 • Lichamelijk oefening: de leerlingen krijgen 2 uur LO in een reguliere klas.
 • Daarnaast is het mogelijk om eventueel een of meer extra vakken te volgen. We moeten dan wel kijken of dat op de momenten dat de leerling op het GKC aanwezig is valt in te roosteren.
 • Praktijkgedeelten in de beroepsrichting. Afhankelijk van de mogelijkheden bij het stagebedrijf kan het zijn dat de leerling nog praktijkuren op het GKC zal moeten volgen om de keuzedelen succesvol te kunnen afsluiten.

Wanneer slaag je voor een diploma vmbo met LWT?

Er wordt Centraal Examen gedaan in:

 • Nederlands, conform het pta van de school, minimaal met een 6 afronden.
 • Beroepsgerichte programma: beroepsgerichte profieldelen, cspe mag in lj 3 of lj 4  
 •    zijn afgerond met minimaal een
 • 4 keuzedelen: gemiddeld afgerond min. een 6 (elk keuzevak minimaal  een 4)
 • Rekenen: wordt wiskunde afgerond met een CE-cijfer dan vrijstelling van rekenonderwijs. Geen wiskunde dan is de verplichting om rekenen te volgen, maar dit hoeft niet afgerond te worden met een voldoende.
 • Buitenschoolse stage van minimaal 640 uur:  voldoende afgerond.