Gymnasium

Op het Gerrit Komrij College kunnen vwo-leerlingen kiezen voor een gymnasiumopleiding. Leerlingen doen dan eindexamen in minstens één van beide klassieke talen en volgen in de onderbouw drie jaar Latijn waarvan twee jaar naast Latijn ook Grieks. Een leuke, interessante uitdaging, die bij uitstek geschikt is voor leerlingen met een brede interesse, die met enthousiasme zoeken naar verrijking en verdieping. Ze breiden binnen het gymnasiale programma hun kennis zowel op taalkundig als op cultureel gebied enorm uit en ontdekken hoe actueel de Oudheid kan zijn.

Vaak wordt gedacht dat het gymnasium alleen is weggelegd voor de zeer begaafde leerlingen. Natuurlijk geldt voor elk schoolniveau dat leerlingen beschikken over de daarbij passende capaciteiten. Wanneer echter op de basisschool is gebleken dat een kind geschikt is voor het volgen van het vwo, dan betekent dit dat er ook goede vooruitzichten zijn voor het volgen van het gymnasiale programma. Daarnaast spelen belangstelling, doorzettingsvermogen en de ambitie om iets extra’s te doen en je eigen talent optimaal te ontwikkelen een heel belangrijke rol.

Het Gerrit Komrij College kent vanaf de brugklas een mogelijkheid te kiezen voor de gymnasiumopleiding. Daarin staan de klassieke talen en het daarbij behorende culturele erfgoed centraal. Ze vormen het uitgangspunt om een link te leggen naar verschillende culturen in latere periodes, zelfs tot in de moderne tijd.

Onderwerpen, die de revue passeren, zijn o.a. mythologie, filosofie, kunstgeschiedenis, tragedie en theater. Daarnaast zijn er verschillende culturele excursies verbonden aan het gymnasium met als hoogtepunt in de bovenbouw een culturele reis naar Rome, een stad, waar de leerlingen alle opgedane klassieke en culturele kennis verenigd zien.