Gerrit Komrij College

ISK

Een bijzondere vorm van onderwijs is de internationale schakelklas (ISK). Hier worden jongeren opgevangen die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld. Zij moeten zich eerst de Nederlandse taal eigen maken en zich voorbereiden op een vervolgopleiding. Nadat de leerlingen onderwijs hebben gevolgd in de ISK, stromen zij door naar het vmbo, de havo of het mbo.

De duur van het verblijf op de ISK kan variëren van 1/2 tot 3 jaar. Leerlingen met een goede vooropleiding die al wat Nederlands spreken, kunnen in een enkel geval binnen een half jaar naar een andere school en leerlingen die nog nooit naar school gegaan zijn, doen er vaak 3 jaar of langer over.

Voor elke leerling wordt apart bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Daarbij wordt gekeken naar:

  • het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst
  • de leeftijd
  • het leertempo
  • de intelligentie
  • en of een leerling al eerder naar school is geweest in Nederland.

De klassen op de ISK bestaan doorgaans uit 10 tot 20 leerlingen. De meeste leerlingen die beginnen spreken nog geen Nederlands. Het onderwijs in de instroomfase bestaat daarom voornamelijk uit lessen Nederlands, verdeeld over allerlei verschillende vakken. Onze docenten werken vanuit het principe, dat leerlingen moeten worden ondergedompeld in ‘een bad van taal’. Door de hele dag op verschillende manieren met taal bezig te zijn, pikken leerlingen vanzelf de basisprincipes van onze taal op.