Gerrit Komrij College

Internationale diploma’s: DELF

Diplome d’Etudes en Langue Française

Het Gerrit Komrij College is een erkend DELF-examencentrum. Binnen het samenwerkingsverband van Delf Scolaire scholen, onder de regie en expertise van de Franse Ambassade, worden leerlingen uit de bovenbouw mavo, havo en vwo begeleid bij het behalen van een Frans diploma, het internationaal erkend diploma DELF.

Dit gebeurt op verschillende niveaus van het Europees Referentie Kader (ERK): van A2 tot B1 en B2. Niveaus A2 en B1 zijn een belangrijke kwalificatie voor werk in vele landen. Het laatste niveau B2 geeft vrijstelling van taaltesten bij de toegang tot Franse en Franstalige universiteiten wereldwijd en zijn ook een belangrijke kwalificatie voor hoogopgeleid werk in vele landen.

De bijzonder gemotiveerde leerlingen die naast hun schooldiploma dit internationaal gewaardeerd plus-document willen behalen, worden door hun docenten Frans extra begeleid. De examens worden jaarlijks in maart en juni afgenomen, ieder op zijn eigen gekozen eindniveau en op zijn eigen tempo.