Track in leren

Bij Track in Leren bieden we leerlingen extra kansen. Het gaat om die leerlingen die wat meer aankunnen en zich willen verdiepen in thema’s en verwerkingsopdrachten die in het reguliere onderwijsprogramma nauwelijks aan bod komen.

Het is een verrijkingsprogramma waarbij leerlingen samenwerken met leerlingen van andere scholen binnen Achterhoek VO. De colleges worden gegeven door hoogleraren in samenwerking met docenten van verschillende scholen van Achterhoek VO.

Leerlingen volgen leerlingen gedurende twee jaar colleges die verzorgd worden door hoogleraren en docenten verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Denk aan colleges politicologie, filosofie en rechten . Na afloop gaan de leerlingen aan de slag met een verwerkingsopdracht die aansluit bij de inhoud van het gegeven college.

Het doel van dit project is om leerlingen meer kennis te laten opdoen van academische vaardigheden ter voorbereiding op het wetenschappelijke onderwijs. Daarnaast krijgen leerlingen op deze manier een beeld van verschillende universitaire studies.