Track in leren

Bij Track in Leren bieden we leerlingen extra kansen.

Leerlingen uit de bovenbouw die wat meer aankunnen en zich willen verdiepen in thema’s en verwerkingsopdrachten die in het reguliere onderwijsprogramma nauwelijks aan bod komen kunnen bij T.I.L terecht.

Bij dit verrijkingsprogramma werken onze leerlingen met leerlingen van andere scholen van Achterhoek VO samen.
Ze volgen gedurende twee jaar colleges die verzorgd worden door hoogleraren, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met docenten van verschillende scholen van Achterhoek VO.
Denk aan colleges politicologie, filosofie, rechten enz.. Na afloop van een hoorcollege gaan de leerlingen aan de slag met een verwerkingsopdracht die aansluit bij hun belevingswereld.

Het doel van dit project is om leerlingen meer kennis te laten opdoen van academische vaardigheden ter voorbereiding op het wetenschappelijke onderwijs. Daarnaast krijgen leerlingen op deze manier een beeld van verschillende universitaire studies.

Tenslotte wordt het programma afgesloten met een officiële Certificaat uitreiking; een waardevol plus-document voor hun vervolgstudie.