Maatschappelijke Stage

Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren waarbij ze onbetaald vrijwilligerswerk doen om kennis te maken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.

Het Gerrit Komrij College biedt leerlingen m/h/v vanaf 14 jaar de mogelijkheid om maatschappelijke stage te gaan lopen, het is echter geen verplichting.

Indien leerlingen 30 uren stage hebben gelopen ontvangen ze bij hun diploma een certificaat. Het certificaat kan van belang zijn bij een intake van een vervolgopleiding

Er wordt gewerkt met de website www.mas-xpress.nl waarop de vacatures en gelopen stage-uren door de leerlingen, geregistreerd worden. Leerlingen krijgen hierover voorlichting op school.

Voor vragen kunt u zich richten tot de coördinator van de maatschappelijke stage via mas@gerritkomrijcollege.nl.