Gerrit Komrij College

Huiswerkbegeleiding

Voor schooljaar 2021-2022 zal er het een en ander wijzigen op het gebied van extra begeleiding voor de leerlingen. Zodra hierover meer bekend is, zal onderstaande informatie aangepast worden.

Voor onze leerlingen in de eerste en tweede klas bestaat de mogelijkheid tot huiswerkondersteuning. Hierbij worden twee soorten ondersteuning aangeboden, namelijk de huiswerkklas en de vakspecifieke ondersteuning (bijles). Deze twee diensten zijn mogelijk door enthousiaste bovenbouwleerlingen, die zich hebben opgegeven als begeleiders van de huiswerkklas en bijles.

Het doel van een huiswerkklas is om leerlingen te ondersteunen bij het maken van hun huiswerk en hen een plek te bieden waar zij dit rustig kunnen doen. Van maandag t/m donderdag (afhankelijk van de mate van beschikbaarheid) bestaat de mogelijkheid om op het achtste lesuur (dinsdag) of negende lesuur (maandag, woensdag, donderdag) hieraan deel te nemen. De leerling kan ervoor kiezen om slechts één uur van de huiswerkklas gebruik te maken, maar kan ook van alle uren gebruikmaken.

Het doel van de vakspecifieke ondersteuning (bijles) is om leerlingen, die moeite hebben de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans en wiskunde, te helpen aan de hand van een duidelijk omschreven hulpvraag. Het gaat hier dus om een specifiek probleem bij één van deze vakken. De leerlingen worden in tweetallen begeleid door een leerling uit de bovenbouw. Samen met de begeleider(s) worden afspraken gemaakt.

Vanaf het eerste schoolrapport kunnen ook leerlingen door vakdocenten worden voorgedragen. Bij de inschrijving krijgen deze leerlingen voorrang boven de andere leerlingen. Het kan dus voorkomen dat de vakspecifieke ondersteuning voor bepaalde vakken vol zit. Mocht dit voor uw kind ook gelden, dan komt hij/zij op een wachtlijst te staan. Zodra er ruimte is, worden de leerlingen van de wachtlijst in volgorde van aanmelding alsnog uitgenodigd.

De kosten voor de huiswerkklas en bijles bedragen € 5,00 per keer. Dit zal door middel van een vooraf te betalen ‘strippenkaart’ à € 20,00 via WIS Collect in rekening worden gebracht. De verdiensten hiervan zijn geheel voor de begeleiders, zij doen ten slotte het werk.

Mocht u interesse hebben in huiswerkondersteuning, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Ginny Roeloffzen, huiswerkcoördinator top580@gerritkomrijcollege.nl.

Wanneer u interesse hebt in andere huiswerkinstituten buiten het Gerrit Komrij College om dan verwijzen wij u graag door naar enkele huiswerkbegeleidingsinstituten in Winterswijk, waaronder Jetstream, Educatief huiswerkbegeleiding en School+.